μαχία ІІ

І.
Коли зібрано врожаї,
млосний полудень припікає,
з трав задушливі запахи
бентежать і охмеляють,
підіймаються парубки,
на мечі плуги перековують,
воювати йдуть у степи
за любов.

ІІ.
Перша кров – зупинись на межі,
вогню пристрасті не довіряй,
ця любов на твоєму ножі
двері холоду прочиняє,
жар тримай, біля краю тримай,
більше тиску вже буде – біль,
на залізі в череслах війни
хліби випікай.

ІІІ.
Герой – не тому, що треба,
просто хочеться дуже так,
тому там, де вже хліб проріс –
неминуче прийде війна,
їй на шию ярмо накинь,
д’яволиці дай батога,
вона любить, коли нею править
залізна рука.

В. Крамаренко (Маріуполь) -
В. Крамаренко (Маріуполь) – “Дискобол” (2010 р.)

Напишіть відгук