Карбон

“О, не журися за тіло!
Ясним, вогнем засвітилось воно,
чистим, палючим, як добре вино,
вільними іскрами вгору злетіло.
Легкий, пухкий попілець
ляже, вернувшися, в рідну землицю, —
стане початком тоді мій кінець”.

Леся Українка, «Лісова пісня»

І.
О, не журися за тіло, що – попіл,
за спогади не журися – золу,
врешті-решт, чорно-сірий колір
нагодує собою траву.

І немає душі, що – на небо,
і на небі тім бога – нема,
між тобою і цілим світом
розливається Пустота.

Та справа не в тім, що – не буде,
справа в тім, що – зараз є,
повітря горить у грудях,
і музика в грудях б’ється.

ІІ.
Слухай тишу,
твоя присутність
видозмінює її рух.

Слухай камінь,
його байдужість
креслить форму всього живого.

ІІІ.
Не вберегти – тебе не буде,
не вберегти – любов помре,
забудь, забудь про біг секунди,
забудь майбутнє, тільки те, що є –
не забувай, присутній
у порожнім храмі,
у порожнім дзвоні,
немов серце, що б’ється назовні
в якості язика…

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//vk.com/js/api/openapi.js?136”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘vk_openapi_js’)); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post(“vk_post_-52526415_13284”, -52526415, 13284, ‘m6_uWX6oPML_lvUUQEeiJiwf1KU’, {width: 450})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());

Напишіть відгук