[Ὀρφεύς]

[Ὀρφεύς]

Проти вітру місцевої епістемології, правлю пліт у колекторах Стікса смердючого, адже там, у нетрях царства підземного, граційна Мавка зачекалася на визволення.

Читати далі...
[μαχια]

[μαχια]

Хоч натри собі все камінням – все одно помираєш двічі: Тріщина через обличчя, через коліна тріщина, ішов уперед – мармуровий, крихкий і такий неминучий, щонайменше схожий на бога, щонайбільше – на трепіт колібрі, не минула тебе жодна нота грейпфрута на піднебінні. Ледве дихала біла площа, видихала пломіння відстань, прямо в душу напроти очі – чорні очі старої Лахезіс. «Я не хочу, авжеж – не хочу…» але правильність цієї миті обертає під серцем лезо, від початку часів відлите. Хтозна, може не буде самотня…

Читати далі...